Badan Permusyawaratan Desa

  • Dibaca: 424 Pengunjung

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA GETAKAN

 

1.       Ketua / Anggota                               : I KETUT MARDANA                                       (……………………)

 

2.       Wakil Ketua/Anggota                     :   I DEWA MADE PUTRA YASA                     (……………………)

 

3.       Sekretaris / Anggota                       :   I WAYAN PUTU YASA                                 (……………………)

 

4.       Anggota                                               :   I DEWA MADE TIRTA                                   (……………………)

 

5.       Anggota                                               :   I KETUT SULATRA                                         (……………………)

 

6.       Anggota                                               :   I MADE SUCANA                                          (……………………)

 

7.       Anggota                                               :   I DEWA PUTU ADNYANA PUTRA           (……………………)

 

8.       Anggota                                               :   I NYOMAN WIDIANA                                  (……………………)

 

9.       Anggota                                               :   I NENGAH SUASTA                                      (……………………)

 

 

BPD Desa GETAKAN

Sekretaris,

 

 

( I WAYAN PUTU YASA)

  • Dibaca: 424 Pengunjung